Anasayfa > Kargakara

İbrahimi Anlatı (1)

İBRAHİMİ ANLATININ BAŞLANGICI Yedi gün içinde dünyayı ve üzerindekileri yaratan (Kitab-ı Mukaddes, bap 1,2) Tanrı, meleklere yeryüzünde birini yaratacağını söyler ve melekler ona “A!… Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz”[1] derler. Burada, daha anlatının en başında İslami anlayışla şöyle

Devamı

Şiirden Sızan İnce Ka n (Tam Metin)

“intiharın en güzel başlangıç kitaplara intiharın ne güzel”  Mahzun Doğan Sanırım hepimiz başkalarının acılarından beslenmeyi seviyoruz. Yoksa bu yargı fazla genelleyici ve suçluluk duygumla dolu mu olur? Bunu söylerken kendi ruh haliyetimi mi yansıtıyorum yoksa Freudyen tabirle? Emin olsaydım ben başkalarının acılarıyla beslenmeyi seviyorum diye itiraf edebilirdim. Ama bundan da emin değilim.

Devamı

Peygamberler Filozoflar ve Şairler (Kısaltılmış Metin)

GİRİŞ “Hayatın anlamı nedir?” Bu soru insanların felsefeden en çok cevap bekledikleri soru olsa gerek. Felsefe etkinliği sürekli çatallaşan yeni felsefi sorularla karşılaşarak farklı disiplinler doğursa ve o felsefi disiplinler de kendi içinde bölünerek yeni felsefi sorular yüzünden daha alt disiplinlerde uzmanlaşma gerektirse de meslekten olmayan naif kişi için hep bu

Devamı

Peygamberler Filozoflar ve Şairler (Sonuç)

Burada birkaç Rişi’den bahsettikten sonra şunu da belirtmek gerekir ki Rişi de olsa varlıkla doğrudan ilişki kurup onunla bilinçli bir halde bütünleşebilen insanın en büyük sıkıntısı bu ilişkinin sürekliliğinin kesintiye uğramasıdır. Öyle ki varlıkla estetik ilişki kurabilen insanın bu ilişkisi kesildiğinde o artık manitusunu kaybetmiş bir Kızılderili gibi tekrar Dasein

Devamı

VARLIK VE ESTETİK (7)

C) Rişiler Aslına bakılırsa şairler İbrahimi peygamberlerden çok Hinduizm’deki Rişilere benzemektedirler. Çünkü nihayet İbrahimi peygamberler Tanrı’nın neredeyse keyfekeder şeçtiği kişiler iken Hinduizm’deki Rişilik, kişinin kendi kazandığı ya da belli özellikleri yüzünden sahip olduğu bir niteliktir. Rişiler pek çok doğum-ölüm döngüsünden geçmiş; oldukça “yaşlı” ve deneyimli, diğerlerinden çok daha üst seviyede ve

Devamı

Neuromancer, William Gibson

“(…) Burada ticaret, devamlı varolan ve bilinçaltınızdan etkileyen bir uğultu; ölümse tembellik, dikkatsizlik, beceriksizlik ve karmaşık protokolün taleplerine uymamanın kabul edilmiş cezasıydı. (…)” Neuromancer, Willian Gibson, Çev: Sergül Oğur, Altıkırkbeş Yay., İstanbul, 2016, s. 15 “(…) ‘Yeni bir pankreasa ihtiyacın vardı. Sana aldığımız tehlikeli bir bağımlılıktan kurtardı.’ ‘Sağol ama o bağımlılık hoşuma gidiyordu.’ ‘İyi, ne de

Devamı

VARLIK VE ESTETİK (6)

B) Estetik İlişki İmdi buraya kadar anlamsız varlık karşısındaki felsefi tavırları biraz da indirgemeci bir şekilde hedonizm ve varoluşçuluk başlıkları altında ele aldıktan sonra bu görüşlerin bize nasıl bir izlek sunduklarını toparlamaya çalışalım. Öncelikle varlığın anlamını arayış bir kenara bırakıldığında varlıkla (yani dolayısıyla dünya ve ben’le) nasıl doğrudan bir ilişki kurabileceğimiz sorunuyla

Devamı

VARLIK VE ESTETİK (5)

Böylece Heidegger’i kendi soruşturmamız açısından satırbaşlarıyla ele aldıktan sonra diyebiliriz ki Sartre ve Camus başta olmak üzere varoluşçu felsefeciler ve ayrıca yapısalcılık gibi diğer felsefe akımları da çalışmalarında onunla açık ya da örtük diyalog halinde olmuşlardır. Daha sonraki çalışmaları, özellikle dil dola-yımlı analizleri ve felsefenin metafizik olarak eleştirisi mantığı, postmodern

Devamı

VARLIK VE ESTETİK (4)

HEİDEGGER İmdi biraz da Nietzsche’de “kendi kendini doğuran” bir sanat eseri olan dünyayı “kendi kendini yazan bir şiir” olarak gören Heidegger’in görüşlerine bakalım. Heidegger’in Husserl etkisi ile kendine özgü bir varoluşçu felsefe oluşturduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan Heidegger, kendi felsefesinin Sartre tarafından yanlış anlaşıldığını ve varoluşçuluğun düşüncesini açıklamak için doğru bir

Devamı