Anasayfa > Fernando Pessoa kitabi

Yaşamak Şart Değil; Şart Olan Şey, Yaratmak

Başıboş Bir Yolculuktan Notlar, Fernando Pessoa (4) “182 Yazamayacağımı belirtmek için yazıyorum size. -Armando Cortes-Rodrigues’e mektup (1915)” Başıboş Bir Yolculuktan Notlar, Fernando Pessoa, Der. ve Çev: Işık Ergüden, Kırmızı Kedi Yay., İstanbul, 2015, s. 49 s. 77 “Ne kötülük ettim ben tanrılara? Hakikat onlardaysa, kendilerine saklasınlar! -Fernando Pessoa, Lisbon revisited” agy s. 81 “199 Konuşmak, başkalarına fazla saygı duymak demektir.

Devamı