Anasayfa > Goethe

Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat III, Goethe (2)

“Ben kendisini ezelden beri bizzat vücuda getiren , bir Tanrı tasavvur etmek istiyordum; fakat meydana getirme deyince insanın aklına hemen bir çoğalma geleceği için, bu Tanrı’dan derhal ikinci bir varlık belirmişti ki, bunu biz ‘Oğul’ adıyla tanıyoruz. Ondan sonra bu iki varlık meydana getirme işine devam etmek zorunda bulunduklarından, bunlar

Devamı

Doğu-Batı Divanı, Goethe

“(…) Söz gelimi, evrensel düşünürün İslam dini hakkında beyan ettiği müspet sözleri kontekstinden tecrit ederek onun Müslüman olduğuna delil göstermek, şairi yeni Cami’ye imam etmekten farksızdır ki maalesef ülkemizde buna da şahit olduk. Böyle bir teşebbüs hem Goethe’ye ve hem Türk okuruna yapılabilecek en büyük haksızlıktır; okurla yazarı buluşturacak asıl

Devamı

Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat III, Goethe

“İdam edilmeye götürülen Mesih, kunduracı dükkanı önünden geçerken, tam orada o bilinen sahne cereyan ediyor. Zavallı muztarip, çarmıhın ağırlığı altında yere yıkılıyor ve bunu artık Cyreneli Simon taşımaya mecbur oluyor. İşte o sırada Ahasverus, herhangi bir kimsenin kendi suçu yüzünden felakete uğradığını görünce, ona acıyacak yerde, mevsimsiz bir hakseverlikle muahezelerde

Devamı