Anasayfa > Mim Rasouli Burqa

İlk Niyet Edip Sonra Müziği Açın – Mim Rasouli

İnsanların Yer yüzünde sayısızca din ve ayin var. eski zamanlardan beri tanrılara, güneşe, ateşe, su'ya, ve bunlar gibi şeylere tapıp duruyordur. her birisi kendisine has ayın'ler düzenleyip veya eski dinleri güncelleyerek az bir değişiklik'le yeni bir ayin çıkarmıştır.Aynı bölgenin dinleri ortak hikayeler taşır ancak hikayelerin isimi değişir, ve kahramanların şehir

Devamı