Anasayfa > Misafir akşam yattı

Bostan ve Gülistan, Şeyh Sadi-i Şirazi (II)

“YEMEN PADİŞAHININ HATEMİ TAYİ İLE HİKÂYESİBilmem ki bana bu hikâyeyi kim söyledi. Hikâye şudur: Yemen’de bir padişah vardı. Bu padişahın di­ğer adlı, şanlı padişahlardan ileri idi. Hazine bağışla­mada benzeri yoktu. Ona cömertlik bulunu denilse, ya­raşırdı. Çünkü eli yağmur gibi para saçardı. Bu padişah, kendisini dünyanın en cömerdi bildiği için, kimse onun yanmda

Devamı