Anasayfa > Jürgen Habermas

‘İdeoloji’ Olarak Teknik ve Bilim, Jürgen Habermas

“(…) İsim verme ve bellek aynı şeyin iki yönüdür: “Bilincin bu varoluşunun idesi bellektir, varoluşun kendisi ise dildir.” (Realphilosophie I, s. 211, aynca bak. K. Löwith, Hegel und die Sprache, Zur Kritik der christlichen Überlieferung içinde, Stuttgart, 1966, s. 97 vd.) (…)” ‘İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, Jürgen Habermas, Çev:Mustafa Tüzel, YKY,

Devamı