Anasayfa > Edebiyat > Ben Nasıl Pastafaryan Oldum?

Ben Nasıl Pastafaryan Oldum?

Evet doğru okudunuz. Ben uçan spagetti canavarına inanıyorum ama bunun nedenine geçmeden önce pastafaryanın ne olduğuna bi bakalım arkadaşlar. Eminim düzgün anlatılırsa ve sizin de mantığınız sağlam ise siz de ona inanırsınız.

Pastafaryanizm veya Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi (İngilizce: The Church of the Flying Spaghetti Monster), eğitim sisteminde akıllı tasarım iddialarının öğretilmesini eleştiren bir hareket. Her ne kadar takipçileri tarafından gerçek bir din olarak değerlendirilse de; medya tarafından parodi bir din olarak görülmektedir. Oregon Eyalet Üniversitesi fizik bölümü mezunu olan Bobby Henderson tarafından 2005’te kurulmuştur. Uçan Spagetti Canavarı bu dinin tanrısıdır. Bu dinin inananları kendilerine Pastafaryan demektedirler.

 

 

Inançlar

Henderson, dininin inançlarını akıllı tasarım destekçilerinin sıkça kullandığı savlara tepki olarak geliştirdi. Henderson’un temel savları şunlardır:

 

Evren, beraberinde bir dağ, ağaçlar ve bir cüce ile birlikte, görünmeyen ve saptanamayan bir Uçan Spagetti Canavarı (USC) tarafından yaratılmıştır.

Evrim hakkındaki bütün kanıtlar Uçan Spagetti Canavarı tarafından yerleştirilmiştir. USC, etraftaki şeyleri olduklarından daha yaşlı göstererek Pastafaryan’ların inançlarını sınamaktadır. Örneğin, bir bilim insanı bir kalıntıya radyokarbon testi uygulasın. Kalıntıdaki Karbon-14’ün %75’inin elektron ışınımıyla Nitrojen-14’e dönüştüğünü görsün, ve bu kalıntının yaklaşık 11.000 yıllık olduğu sonucuna ulaşsın; zira karbon-14’ün yarıömrünün 5.730 yıl olduğu düşünülüyor. Ancak bilimcimizin gözden kaçırdığı şey, yaptığı her ölçümde Uçan Spagetti Canavarı’nın gelip Kutsal Makarna Kollarıyla onun bulduğu sonucu değiştiriyor olduğudur. Elimizde bunun nasıl mümkün olduğunu detaylarıyla anlatan ve O’nun bunu neden yaptığını söyleyen çok sayıda belge mevcuttur. O elbette ki görünmezdir ve normal cisimlerin içinden kolaylıkla geçebilir.”

Pastafaryan inancındaki Cennet’te göze çarpan iki nokta vardır.

A) Uçsuz bucaksız bira volkanlarıyla doludur.

B) Bir striptizci fabrikası vardır.

 

Pastafaryan dininin metinlerine “Delifişek” denir. On Emir yerine ahlâkî açıdan daha zayıf olan sekiz “Yapmazsanız Çok Memnun Olurum” öğesi içerir.

Duaların ve Delifişek’in belli bazı ayetlerinin vb. sonunda “RAmen” denir. Bu sözcük Musevilik’te, Hristiyanlık’ta ve İslam’da kullanılan “Amîn” (İngilizce: Amen) sözcüğü ile bir makarna çeşidi olan “ramen”in birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Her ne kadar geleneksel olarak büyük “R” ve “A” ile yazılsa da sadece büyük “R” ile yazılması da kabul edilebilir.

Korsanlar ve Küresel Isınma

Pastafaryan inanç sistemine göre, korsanlar “mutlak kutsallıktaki varlıklar”dır ve gerçek Pastafaryanlardır. “Hırsız ve dışlanmış” kişiler oldukları izlenimi Orta Çağda Hıristiyan din âlimlerince yayılmış yanlış bilgilerin sonucudur. Pastafaryanizme göre onlar gerçekte “barışsever kâşifler ve iyiniyet elçileri”dir ve çocuklara şeker dağıtırlar.

 

Henderson korsanlarla ilgili görüşlerini Kansas Eğitim Kuruluna gönderdiği mektuba ekledi. “Küresel ısınmanın, depremlerin, tayfunların vb. karakıyımlarının nedeninin Dünya’daki korsan sayısının 1800’lerden beri azalmakta oluşu olduğu”nu ileri sürdü. Mektuba eklediği bir çizelgede korsanların sayısı azaldıkça küresel sıcaklığın yükseldiği görülüyordu; bu suretle istatistiksel olarak anlamlı görünen bir bağlaşımın illâ ki nedensel bir ilişkiyi belirtmediğini gösteriyordu (kafa karıştırmak).

Uçan Spagetti Canavarı’nın kutsal kitabı

Bobby Henderson Uçan Spagetti Canavarı’nın kutsal kitabını yazması için Aralık 2005’te 80.000 USD miktarında bir ödenek aldı. Henderson, kitabın satışından elde edeceği gelirle bir korsan gemisi yapmayı ve Dünya’yı dolaşarak kâfirleri Pastafaryan dinine geçirmeyi planladığını söyledi. Kitabın yayım tarihi 28 Mart, 2006’dır (ISBN 0-8129-7656-8).

 

Uçan Spagetti Canavarı’nın kutsal kitabı, İncil’in Pastafaryan dinindeki karşılığıdır. İncil’de yer alan Musa peygamber gibi kişiliklere USM’de karşılık olarak bir korsan olan Kaptan Mosey gibi kişilikler getirir. Kutsal kitapta sekiz tane “Eğer Yapmazsanız Çok Memnun Olurum” yer alır; bunlar On Emir’in parodileştirilmiş halleridir.

 

Burada birinci bölümün sonuna geldik. Ikinci bölümü yakında gümüş diş okuyabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.