Anasayfa > Akşamın Kaması

Akşamın Kaması (Toplu Şiirler 2), Sedat Umran

“(…) İnsanların iç yüzlerini gösteren Ayanalardır kirli pis sokaklar İnsanlar boşuna içlerini saklar Sokaklardır onları önümüze seren Ağaçlar meyve verir, insanlar pislik Bulaşır gülüşlerine ve sözlerine (…)” Akşamın Kaması, Sedat Umran, İz Yay., İstanbul, 2004, s. 24 “dumanın ölümü Duman olduğunu bile bile Saldın kendini boşluğa Yükseldin söküle, dikile Kapıldın bir sarhoşluğa Aradın tutacağın bir el Sen ey başkasından medet uman Hedefine varmadan evvel Dağıldın duman!..” agy s.

Devamı