Anasayfa > Basil Blackwell

Sağduyu filozofu: Popper; Der. Çev. Cemal Güzel

“(…) Her iki alanda da ortak olan, insanın yanıldığı, yanılgılarından da ders çıkarabildiğidir. Popper, insanın yanılgılarından ders çıkarmaya istekli olmasına, yanılgılar aramasına “ussal tutum” adını verir. Eleştirel olmak, başka bir deyişle ussal olmak Popper’in felsefesinin temelidir. (…) (…) (…) “Mantıksal çözümleme” Viyana Çevresi’ni eski olguculardan ayıran noktalardan biridir. Diğer bir noktaysa, Viyana Çevresi’nin

Devamı