Anasayfa > düşünceler nerede barınır

Vahiy Kitapları, William Blake

“(…) 1757 ile 1827 yılları arasında yaşamış olan William Blake, on sekizinci yüzyıl edebiyat ve sanat dünyası içinde kendine özgü bir yere sahip. Vizyoner kişiliği, mistik dünya görüşü, vahyi (prophecy) ön plana çıkaran sanat anlayışı, yarattığı kurgusal-mitolojik dünya, sanatını görsellik içinde sunması, insanın özündeki yaratıcı tahayyüle vurguda bulunması, rasyonalist-materiyalist anlayışa karşı

Devamı