Anasayfa > İsmail Yavuzcan

Hakikat Ve Yöntem I. Cilt, Hans-Georg Gadamer

Türkçede Gadamer’e Önsöz (…) (Gadamer, blog.) Dönemin başka birçok entelektüeli gibi Stefan Georg çevresi diye bilinen çevrenin içinde yeraldı: “Şair Stefan George’un üzerimde çok güçlü bir etkisi vardı.” (…) (…) Felsefe kişinin kendi cehaletini kabulüyle başlar ve biter. Hüsamettin Arslan – İsmail Yavuzcan” Hakikat Ve Yöntem I. Cilt, Hans-Georg Gadamer, Çev: Hüsamettin Arslan –

Devamı