Anasayfa > Meral Ozan

Türk Mitolojisine Giriş, Editörler: Fatma Ahsen Turan, Meral Ozan

“(…) Mitoloji bilimi ile bağlantılı olan kült terimi kutsal olana duyulan saygı anlamına gelmektedir. (…) Ritüeller; dualar, törenler, giysiler, tütsüler vb. gibi belirli bir seremoni ile birbirine bağlanmış ritler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ritler, tanrı ya da atalar tarafından ortaya konulduğuna inanılan bir model veya arketiptir. Ritler, tanrının ya daatanın zamanın başlangıcında yani

Devamı