Anasayfa > Metin Cengiz

Çağdaş İspanyol Şiiri Antolojisi, Haz: Jaime B. Rosa-Metin Cengiz-Müesser Yeniay

“ANTONİO GAMONEDA (…) (…) Belki de ben kendini terkeden kişiyim Ve ıstırabımdan habersiz yok olup gideceğim, (…) (…)” Çağdaş İspanyol Şiiri Antolojisi, Haz: Jaime B. Rosa-Metin Cengiz-Müesser Yeniay, Şiirden Yay., İstanbul, 2013, s. 10 “MARGALIT MTITIAHU (…) İzin verme korkunun seni bu denli sevmesine.” agy s. 16 “MARILY MORALES SEGOVIA (…) Seviyorum ismini ağzımda büyüyen ve seni ünlemeye koşan (…) Kürtleri ve Filistinlileri gördük başlarını sokacak bir toprakları

Devamı