Anasayfa > Mustafa Aydoğan

Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı 2013, Haz. Mustafa Aydoğan

“(…) Bence Kapitalizm Platon’un yapamadığını yaptı, yani şiir devletten tam olarak kovdu. Ama bunu tarihin ilk komünisti Platon’un yüksek idealleri uğruna yapmadı. Tam tersine, artık onda, kendi süfli emellerini taşıyacak araçsal değer görmediği için, şiir bundan büsbütün sıyrıldığı için yaptı, onu devletten kovdu ve yerine romanı geçirdi. (…)” Can H. Türker,

Devamı