Anasayfa > Şairler Neden Şiir Yazar

Şairler Neden Şiir Yazar? (Tam Metin)

Şairler neden şiir yazar? “Şiir yazmak zorunda mıyım, öteki insanlardan ayırmak için kendimi? Tanrı korusun!” Lautreamont Derler ki ünlü bir veli, Muhammed’in İsra ve Miraç mucizelerini kıskanarak şöyle dermiş: “Ben onun yerinde olsam bir daha dönmezdim. Tanrının katına çıkmışken geri dönmek niye?” Bu rivayet veli ve peygamber arasındaki farkı anlatmak için söylenir. Peygamber

Devamı

Şairler Neden Şiir Yazar 8 (Son)

Dönüşen bir şair Lautreamont ve şiir Bu dönüşümün belki de en çarpıcı örneği İsidore Ducasse’tır. Ducasse, Şarkılar’ı yazarken iki ayrı kişiye dönüşecektir: Hem şair Laetreamont’a hem de şiirin anti kahramanı Maldoror’a. Sonra Poesies’i yazarken tekrar Ducasse’a olacaktır; ama bu poetika yazarı Ducasse Şarkılar’ı yazmadan önceki Ducasse değildir artık. Peki kimdir Ducasse?

Devamı

Şairler Neden Şiir Yazar 7

Şiir yazmak şairin varoluşunun özü müdür? Burada esas sorumuza tekrar dönelim: Kimdir bu şair ve neden şiir yazar; yada neden sadece estetik yaşantıyla ;varlık ve ben’in varoluşuyla bir olmakla yetinmez de bu yaşantıyı de şiir olarak dışavurma gereği duyar? Bu soruların cevabı şairin özünde gizlidir. O şiir yazmadan duramayandır. Bir garip yolcu

Devamı

Şairler Neden Şiir Yazar 6

Düzyazınsal dünyaya karşı şiirsel söylem Uğur’un da dediği gibi “sözü kışkırtıcı kılmanın bazen uyarıcı olduğu, düşüncenin sınırlarını çatlattığı, kalıplaşmış algılayışları yerinden oynattığı da bir gerçeklik değil midir?” Gerçekten de şiir varlığın yapay kurgulanışının temelindeki mantığa karşı olduğu için “dilin … (verili anlam) dünyasına saldırı ile başlar” Çünkü dil, ticari ve bürokratik

Devamı

Şairler Neden Şiir Yazar 5

Düzyazı ve mantıksal, ussal olarak kurgulanmış sağduyulu dünya Dünya yazının belirli bir biçimde kullanılmaya başlanmasıyla düzyazı ve onun anlayışının hakimiyetine girmiştir. Düzyazının bu konumunu iyi anlamak için Derrida’ya ve onun Levy-Strauss üzerine yakın okumalarına bakmakta fayda vardır. Barbarlığı uygarlıktan ayırdetmek için önerilen bütün ölçütler elendikten sonra, hiç olmazsa şu ölçüt elde tutulabilse

Devamı

Şairler Neden Şiir Yazar 4

Şair toplumu aydınlatmak için mi şiir yazar? Bu noktada meselemiz babında “şaire de peygamber gibi yol gösterici; toplumsal bir misyon yüklenemez mi?” sorusunu ele alalım. Çünkü kimine göre şairin görevi budur: Halkı aydınlatmak. Böylece şair kendiliğinden toplumsal bir peygamber konumuna sokulur. Artık ondan beklenen de tıpkı peygamberler gibi kitleleri hakikat hakkında

Devamı

Şairler Neden Şiir Yazar 3

Şair sonsuzluğa ulaşmak için mi şiir yazar? O halde sorumuz hala elimizde durmaktadır: Şair gerçekte neden şiir yazar? Genelde yazı yazma özelde de şiir yazma sebebi olarak ortaya atılan güdülerden biri de yazarın sonsuzluğa erme isteğidir. Temelinde kartezyen ruh-beden ikiliği olan bu görüşe göre değil mi ki ruh kendini sözcüklerde bulmaktadır;

Devamı

Şairler Neden Şiir Yazar 1

“Şiir yazmak zorunda mıyım, öteki insanlardan ayırmak için kendimi? Tanrı korusun!” Lautreamont Derler ki ünlü bir veli, Muhammed’in İsra ve Miraç mucizelerini kıskanarak şöyle dermiş: “Ben onun yerinde olsam bir daha dönmezdim. Tanrının katına çıkmışken geri dönmek niye?” Bu rivayet veli ve peygamber arasındaki farkı anlatmak için söylenir. Peygamber insanlara yol göstermekle

Devamı