Anasayfa > Yağmur Atsız

Faniler ve Zebaniler, Yağmur Atsız

“Geçen Asır Yirminci Yüzyıl’ı yaşadık. Heyecanlı ve helecanlıydı. Bir hiç uğruna geberip gitme korkusu Dokuz canlıydı.” Faniler ve Zebaniler, Yağmur Atsız, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., İstanbul, 2008, s. 11 “(…) Sen her şeyi, ama her şeyi biriktirip Sonra hiçbir şeyi bulamayan adam…” Agy s. 13 “(…) Her şehir insanı biraz yaralar. Terkederken anlayabildiğimiz kadar… (…) Sahi bu yaralar ne işe yarar?” Agy s. 25 “Müsamere Yıllarca, ama

Devamı