Anasayfa > John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, John Locke

"(...) Din, zahirî bir ihtişam meydana getirmek veya ruhanî egemenliği ele geçirmek yahut zorlayıcı kuvvet uygulamak için değil; insanların hayatını erdem ve dindarlık kurallarına göre düzenlemek için kurulmuştur. (...) Kendi selâmetine aldırmaz görünen birinin, benim selâmetimle ziyadesiyle ilgilendiğine beni ikna etmesi oldukça zordur. (...) Şimdi, dini bahane ederek diğer insanlara

Devamı