Anasayfa > Edebiyat > Schopenhauer’de Müzik

Schopenhauer’de Müzik

Arthur Schopenhauer, müziğe, hem yaşantısında hem de yazılarında ayrı bir yer vermiş, insanın, varoluşun acısından sanatla, özellikle de müzikle kurtulabileceğine inanmış, büyük bir filozoftur.
Bu büyük filozofun yaşamına baktığımız zaman, müziğe tapınmayı, gerçek bir tinsel perhiz olarak kabul ettiğini görürüz. Her gün yemekten önce yarım saat flüt çalar ve bu ona tinsel bir arınma gibi gelirdi. Ders verdiği birkaç ay boyunca, Berlin’deki öğrencilerine de derslerine başlamadan önce düzenli müzik egzersizleri yapmalarını tavsiye etmişti.
Schopenhauer’un yazılarına baktığımızda, sanatlar içerisinde en yüksek değeri müziğe verdiğini görürüz. Ona göre müzik, metafizik anlamı bakımından bütün diğer sanat türlerini aşar. ” Müzik diğer sanatlar gibi fikirlerin veya çeşitli derecelerde istencin bir yaratım olarak ortaya konması değil, tam tersine istencin ta kendisinin doğrudan ifade edilmesidir.” Onun döneminden itibaren bütün büyük besteciler, Schopenhauer’un müzikle ilgili yazılarını, var olan en derin yazılar olarak görmüşlerdir. Bugün, müzik felsefesi hakkında düşünmek isteyen hiç kimse onun müzikle ilgili fikirlerine bigane kalamaz.

Kaynaklar
1- Arthur Schopenhauer, Güzelin Metafiziği, Çev: Ahmet Aydoğan, Say, İstanbul, 2010
2- Arthur Schopenhauer, Fikirlerin Bilgisi Üzerine, Çev: Elif Yıldırım, Oda, İstanbul, 2014
3- Bryan Magee, Felsefenin Öyküsü, Çev: Bahadır Sina Geçer, Dost, Ankara, 2010
4- Edouard Sans, Schopenhauer, Çev: Işık Ergüden, Dost, Ankara, 2006
5- Senail Özkan, Nietzsche: Kaplan Sırtında Felsefe, Ötüken, İstanbul, 2007

 

Yazıyı Hazırlayan Konuk yazarımızın Sayfasını beğenmeyi unutmayın :

@Schopenhauer Türkiye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.