Anasayfa > Books / Kargakara > Seçilmiş Canto’lar, Ezra Pound

Seçilmiş Canto’lar, Ezra Pound

POUND UN CANTO’LARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Clark Emery

İnsanın yaşamında bazı şeyler bir kez olur, geçer; bazı şeylerse olur ve sonra değişik bir biçimde gene olur. Ne var ki bu oluşlar ve tekrarlanışların ardında Sürekli bir şey vardır. Bu Sürekli‘yi an an farkederiz, an an öylesine bir açıklıkla görürüz ki, Kung’un dediği gibi, “Erkelerin ve ışınların ruhlarının işleyici güçlerini kullandıklarından” kuşkumuz kalmaz. Bu görüş anlarını yaşadıktan sonra bunları kabul eder ve bir sağlamlığa, bir inana ulaşırız. Bu inan bizi iyi eylemlere götürür, yaşamlarımızı düzenlememize neden olur, bunda bize yardımcı olur ya da ne yazık ki, bazan, tersine o biricik, yaşantıyı Evrensel bir Gerçek olarak genelleriz ve bunu insan-kardeşlerim ize zorla kabul ettirmeye çalışırız. Birinci davranışa örnek hoşgörülü, çoktanrılı Helen uygarlığı, İkincisine örnekse hoşgörüsüz teklanrılı
İbrani uygarlığıdır.

(…)

Çeviren Yurdanur Salman”

Seçilmiş Canto’lar, Ezra Pound, Hazırlayan: İlhan Berk, Adam Yay., İstanbul, 1995, s. 16

“(…)
‘İlkbaharda ve Sonbaharda’
hiçbir
haklı
savaş
yoktur

Çevirenler : Yurdanur Salman – İlhan Berk”

agy s. 111

CANTO LXXXI’den

Kalır seninle gerçeklen neyi seversen,
gerisi boş
Gerçekten neyi seversen alınmaz elinden
Neyi seversen gerçekten senin asıl kalıtındır
Kimin bu dünya, benim mi, onların mı
kimsenin değil mi yoksa?
Ne ki göründü onlar geldi önce, ve böylece sonra elle tutulanlar
Cennet, sofalarında da olsa cehennemin,
Neyi seversen gerçekten senin asıl kalıtındır.
Gerçekten neyi seversen alınmaz elinden

Devdir karınca canavar evreninde.
Çıkar at kof benliğini, insanca değil
Edinilmiş gözüpeklik, edinilmiş düzen, edinilmiş yücelik ya da
Sıyır at kof benliğini, sıyır at, dedim.
Öğren yeşil evrenden yerin neresi
Bir bulgular dizisinde, gerçek sanatçılıkta ya da,
Sıyır at kof benliğini,
Paquin sıyır at!
Aşmış çoktan senin inceliğini yeşil miğfer.

‘Kendi efendin ol, o vakit sayarlar seni’
Sıyır at kof benliğini
Doluyla dövülmüş bir köpeksin
Şişmiş bir saksağan saralı bir güneş altında,
Yarı kara yarı ak
Kanadını kuyruğundan ayıramayan
Sıyır at kof benliğini
Bayağı ne denli kinin
Yalanla dolanla beslenmiş,
Sıyır at kof benliğini,
Yıkmakta birebir, verirken açgözlü,
Sıyır at kof benliğini
Sıyır at dedim.

Ama hiçbir şey yapmamaktansa yapmış olmak
bu kof benlik değildir bak
Dürüstçe bir kapıyı vurmak
Bir Vurdumduymaz açsın diye 1
Toplamak canlı bir geleneği havadan
fethedilmemiş bir yalımı güzel yaşlı bir gözden ya da
Bu kof benlik değildir bak.
Yapmamaktadır, ordadır asıl yanılgı,
Asıl yanılgı bocalayan çekingenliktedir.

Çevirenler : Yurdanur Salman – İlhan Berk

(1 ) Blunt’ı vurdumduymaz, duygusuz diye çevirdik. Ama öyle de bırakılabilirdi.
Pound, birçok Canto’larında yaptığı gibi Blunt’ı büyük harflerle yazmış, onu simgeleştirmiş, bir özel isim haline getirmiş.”

agy s. 113-115

“(…)

1907 Indiana’daki Crawfordsville kentindeki Wabash College’de Fransızca ve İspanyolca okutmanlığına atandı. Dört ay sonra, parasız bir burlesk sanatçısına yakınlık göstermek ve onu evinde barındırmakla suçlanarak işinden atıldı.

(…)

1926 (…) Pound’un operası Testament of François Villon, Paris’te sahneye kondu.(…)

1945 Mayıs İtalyan partizanlarınca Rapallo’daki A.B.D. ordusu yetkililerine teslim edildi. Cenova’da resmen tutuklandı, sonra Pisa yakınlarındaki A.B.D. Ordu Disiplin Uygulama Merkezi’ne gönderildi; burada, tek başına çelikten bir hücreye kapatıldı Konfüçyüs çevirisi üzerinde çalıştı. Kötü muameleden dolayı akıl dengesi bozuldu; kapalı yerlerden korkma ve isterik panik belirdi. The Pisan Cantos‘ un ilk yazılışı. Kasım’da uçakla Washington’a gönderildi; orada ihanetten yeniden mahkûm edildi. Tıbbi bakımdan duruşmaya çıkarılamayacak durumda görüldüğünden Washington D.C.’de Suçlu Akıl Hastaları Hastanesi St. Elizabeth’s Hospital’a yatırıldı.

(…)”

agy s. 119-123

Kargakara
1978 Ankara doğumlu, felsefe mezunu, öğretmenlik yapan başarısız bir yazar. Kendi blogumda da meraklısına bir şeyler paylaşıyorum.
http://bariskahraman78.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.