Anasayfa > Books / Kargakara > İstencin Özgürlüğü Üzerine, Arthur Schopenhauer

İstencin Özgürlüğü Üzerine, Arthur Schopenhauer

“(…) Karakterin değişmezliği ve doğuştanlığı hakkında edinilecek bilginin ampirik verilerden değil insanın ben’inden çıkarılması gerektiğini öne sürüp iddiasını savunmak için verdiği örnekleri aziz ya da katillerden seçen, erdem ve dehanın kimseye öğretilemeyeceğini savunup kendini insanlığın öğretmeni ilan eden aynı kişidir. (Schopenhauer, blog.) (…)

M. S.
17. 06. 1998”

İstencin Özgürlüğü Üzerine, Arthur Schopenhauer, Çev: Mehtap Söyler, Öteki Yay., Ankara, 2000, s. 7

“(…) Ayrıca, bütün hayvanlar temelde birbirine benzer olsalar ve aynı kavramı karşılasalar bilr bitkiye çok yakın olan ve ondan zor ayırt edilebileceklerden başlayıp en kusursuzuna kadar uzanan son derece çeşitli ve ince nüanslara dolu mükemmellik hiyerarşisini oluştururlar; bu hiyerarşinin tepesinde insanı -bizleri- görürüz.

(…) Kısacası: Cansız cisimlerdeki, bitki ve hayvanlardaki üç katlı farklılığa göre, onlarda meydana gelen tüm değişiklikleri yönlendiren nedensellik keza üç şekilde belirlenecektir, yani kelimenin en dar anlamıyla neden, uyarım (stimulus) veya güdülenim olarak ortaya çıkacaktır. (…)”

agy s. 37

1379283825_b

Kargakara
1978 Ankara doğumlu, felsefe mezunu, öğretmenlik yapan başarısız bir yazar. Kendi blogumda da meraklısına bir şeyler paylaşıyorum.
http://bariskahraman78.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.