Anasayfa > Ankara

Boyun Eğmeyen Ülke, Yannis Ritsos

“(…) 1926 güzünde, tekrar Atina’ya dönünce, Baro’da kütüphaneci yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Ama hastalık peşindedir, ocak 1927’de Papa·limitrou kliniğine, oradan da Sotiria (Atina’da) sanatoryumuna kaldırılır. Onyedi yaşında girdiği bu sanatoryumdan yirmibir yaşında çıkar ozan. Ne var ki, dört yıl kaldığı sanatoryum Ritsos’a bir okul olmuştur. Çünkü Sotiria’da aydınlar, yazarlar, sanatçılar ve

Devamı

Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe PROLEGOMENA, İmmanuel Kant

“(…) HUME herşeyden önce Metafiziğin bir tek ama önemli bir kavramından, yani n e d e n  ve      e t k i n i n  b a ğ l a n t ı l ı l ı ğ ı kavramından (dolayısıyla buııun sonucu olarak ortaya çıkan kuvvet ve eylem gibi kavramları

Devamı