Anasayfa > Değilleyici

Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe PROLEGOMENA, İmmanuel Kant

“(…) HUME herşeyden önce Metafiziğin bir tek ama önemli bir kavramından, yani n e d e n  ve      e t k i n i n  b a ğ l a n t ı l ı l ı ğ ı kavramından (dolayısıyla buııun sonucu olarak ortaya çıkan kuvvet ve eylem gibi kavramları

Devamı