Anasayfa > İbrahimi Anlatı (10)

İbrahimi Anlatı (10)

HIRİSTİYANLIK Tarihsel koşullardan kasıt, öncelikle Roma İmparatorluğu’ nun Avrupa, Anadolu ve Ortadoğu’yu içine alan büyük bir bölgeyi tek bir siyasi yönetim altında birleştirmiş olmasının getirdiği seyahat imkânlarıdır. Bu seyahat imkânı sayesindedir ki çeşitli sebeplerle Yahudiye’yi terk etmek zorunda kalan İsa inanlıları Roma’nın otoritesi altındaki bu geniş coğrafyada inançlarını yaymak için oldukça

Devamı