Anasayfa > İbrahimi Anlatı

İbrahimi Anlatı (19) Son

KURAN Hz. Muhammed’den yeterince bahsettikten sonra şimdi de genel olarak Kuran metnini ele alalım. Kur’ân veya Kur’ân-ı Kerîm, (Arapça: القرآن) Müslümanlarca İslam Peygamberi Muhammed’e, âyetleri Allah tarafından Cebrail meleği aracılığıyla vahiyler şeklinde gönderildiğine inanılan kutsal kitap. İlk halife Ebubekir (632-634) zamanında bir araya getirtilen Kuran nüshaları, üçüncü halife Osman bin Affan

Devamı

İbrahimi Anlatı (18)

İmdi böylece İbrahimi anlatının Yeni Ahit metninden kaynaklanan Hıristiyanlığın gelişimini de uzun bir şekilde özetledikten sonra anlatının Kuran kısmına geçebiliriz, ki Kuran da İslamiyet dinine temel oluşturacaktır. Lakin anlatının Kuran kısmına geçmeden önce İslam Peygamberi Muhammed’i tanımak gerekir. MUHAMMED Ebu el-Kasım Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalip bin Haşim (Arapça: محمد بن عبد

Devamı

İbrahimi Anlatı (17)

Artık kökleşen Hıristiyanlık geleneğinden sapma olan bir başka akım da monarkianizm olacaktır. Monarkianistler baba-oğul-kutsal ruh şeklindeki üçlü birlik kavramını reddedecekler, Tanrı’yı mutlak güç olarak göreceklerdir. Dynamistik ve modalis-tik olamak üzere ikiye ayrılan monarkianistlere göre vaftiz sırasında Tanrı gökten seslenerek, “bu benim sevgili Oğlumdur, ondan hoşnut oldum” dediğinde insan olan İsa’yı

Devamı

İbrahimi Anlatı (16)

Hıristiyanlık ve Antik Yunan Felsefesi Bütün bunların dışında Hıristiyanlık, Yunan felsefesinden de oldukça etkilenecektir. Öyle ki kendilerince sapkın buldukları yukarıdaki gibi akımlara karşı çıkan kilise babaları bile hem Yunan felsefesinden hem de sapkın buldukları bu akımlardan etkileneceklerdir. Hıristiyanlığın Yunan felsefesinin etkileşebilmesinin imkânının oluşmasındaki en önemli sebeplerden biri de zaten Aristoteles sonrası

Devamı

İbrahimi Anlatı (15)

İmdi İbrahimi anlatıdaki bu noktaya Yecüc ve Mecüc bağlamında değindikten sonra Hıristiyanlığın oluşum sürecini izlemeye devam edeceğiz ki Hıristiyanlığın bugünkü halini alması uzun zaman sürecektir.  Erken Kilise Tarihi İlk yüzyıllarda Hıristiyan inancında dikkat çeken iki nokta görsel Musevilik’tekinden farklı bir ruhban düzeninin gelişmesi ve inancın mantıksal olarak ifade edilmesidir. İsa’nın gerek Petrus’a gerekse

Devamı

İbrahimi Anlatı (14)

Yecüc ve Mecüc Daha ileride Şeytanın milletleri olarak tanımlanan Yecüc ve Mecüc’e raslarız ki Tanah’da[1] da geçen bu tabirle daha sonra Kuran’da da karşılaşılır: “Ve bin yıl tamam olunca, Şeytan zindanından çözülecektir; ve yerin dört köşesinde olan milletleri, Yecüç ve Mecüc’ü, saptırmak ve onları cenk için bir araya toplamak üzere çıkacaktır; onların sayısı

Devamı

İbrahimi Anlatı (13)

Yeni Ahit’teki Diğer Kitaplar İmdi Yeni Ahit’teki diğer metinleri gözden geçirmeye devam edelim. Pavlus’un mektuplarından sonra bazıları tarafından Pavlus’a izafe edilse de kimin yazdığı bilinmeyen İbranilere Mektup gelir. Bu mektubun Pavlus’a izafe edilmesi doğaldır çünkü Pavlus öğretisinde Yahudi kökenli Hıristiyanlara kanıtlamayı amaç edinmiş gibidir. Tanah’dan yapılan alıntılarla dinin diğer milletlere de

Devamı

İbrahimi Anlatı (12)

Pavlus  Aziz Paul (Pavlus) (Lat: Sanctus Pavlus, Yun: Agios Paulos), İsa devrinin Ferisi Yahudilerindendir ve Roma vatandaşıdır. Tarsus doğumludur. Pavlik Kiliselerin kurucusu ve  Hıristiyan  bir misyoner olmadan önce Erken Hıristiyan Kilisesi’ne baskılarda bulunacak; ilk Hıristiyanlara acımasız zulümler yaşatacaktır. “Fakat Saul evden eve girerek kiliseyi perişan ediyordu; ve erkekleri ve kadınları sürükleyip zindana

Devamı

İbrahimi Anlatı (11)

Elçilerin İşleri  Elçilerin İşleri 2. bölümde anlatılan Pentikost gününden önce İsa’nın öğretisini duymaya hazır birkaç grup vardır. Bu gruplardan bir tanesi İsa’yı dinlemiş ya da duymuş olan kişilerden oluşur. Bu kişilerin arasında Yahudiler, Samiriyeliler hatta Yahudi olmayanlar vardır. O dönemde bütün Roma dünyasına yayılmış olan “Helenistik Yahudiler” Pentikost günü dolayısıyla Kudüs’tedir.

Devamı