Anasayfa > İbrahimi Anlatı (15)

İbrahimi Anlatı (15)

İmdi İbrahimi anlatıdaki bu noktaya Yecüc ve Mecüc bağlamında değindikten sonra Hıristiyanlığın oluşum sürecini izlemeye devam edeceğiz ki Hıristiyanlığın bugünkü halini alması uzun zaman sürecektir.  Erken Kilise Tarihi İlk yüzyıllarda Hıristiyan inancında dikkat çeken iki nokta görsel Musevilik’tekinden farklı bir ruhban düzeninin gelişmesi ve inancın mantıksal olarak ifade edilmesidir. İsa’nın gerek Petrus’a gerekse

Devamı