Anasayfa > İbrahimi Anlatı (17)

İbrahimi Anlatı (17)

Artık kökleşen Hıristiyanlık geleneğinden sapma olan bir başka akım da monarkianizm olacaktır. Monarkianistler baba-oğul-kutsal ruh şeklindeki üçlü birlik kavramını reddedecekler, Tanrı’yı mutlak güç olarak göreceklerdir. Dynamistik ve modalis-tik olamak üzere ikiye ayrılan monarkianistlere göre vaftiz sırasında Tanrı gökten seslenerek, “bu benim sevgili Oğlumdur, ondan hoşnut oldum” dediğinde insan olan İsa’yı

Devamı