Anasayfa > İbrahimi Anlatı (8)

İbrahimi Anlatı (8)

İŞAYA Burada bir parantez açıp belirtmek gerekir ki İşaya kitabı hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar[1] için çok önemlidir; bu yüzdendir ki Yeni Ahit’te Eski Ahit’ten, Tevrat dışında en çok alıntı yapılan yer İşaya kitabıdır. Hıristiyanlık için en önemli yerlerden biri de yukarıda alıntı yapılan İşaya 7:14’tür, çünkü burada peygamber, Kral Ahaz’a Tanrı’nın

Devamı