Anasayfa > başka bir pervane kalktı

Sarhoş sarhoş ayaklarını vurarak ateşe atıldı.

Mantıku’t-Tayr, Feridettin-i Attar “Bir gece pervaneler, daracık bir yere toplanıp mumu araştırmaya koyuldular. Hepsi de deiler ki: Birisi gerek ki istediğimizi arasın, bulsun. Bize birazcık olsun haber getirsin! Bir pervane uçup gitti. Uzaktan bir köşk gördü; köşkün içinde de nur gibi bir mum vardı. Dönüp defterini açtı; anladığı kadar mumu anlatmağa çalıştı. O toplulukta ulu

Devamı