Anasayfa > Mantıku’t-Tayr

Mantıku’t Tayr (Kuş Dili), Feridüddin Attar

“Hz. Ali Hakkın efendisi, doğruluğun önderi, hilim dağı, ilmin kapısı, dinin kutbu. Kevser sakisi, yol gösterici imam, Hz. Mustafa’nın amcasının oğlu, Allah’ın aslanı; Seçilmiş Murtaza, Betül’ün eşi, masum efendi, resulün damadı. Beyanıyla herkese kılavuzluk eden, ‘arştan aşağı ne varsa sorun benden’ sırrına vakıf olan. Kuşkusuz, uyulmaya layık olan odur. Fetvası

Devamı

Hallac Kanıyla Yüzünü Kızıla Boyuyor

“Er olan kişinin yüzüne süreceği allık kandır. İşte şimdi yüzümü daha bir kırmızılaştırdım. Kimse beni sararmış görmesin, bana bakanlar yüzümün kırmızılığını görsünler. Kimseye sararmış görünürsem, belki korktuğumdan sarardığım zannına kapılır. Vallahi kıl kadar dahi korkum yok. Bu yüzden burada şu darağacında kızıllıktan başkası bana yakışmaz.” Hallac-ı Mansur Mantıku’t-Tayr (Kuş Dili), Feridüddin Attar

Devamı

Sarhoş sarhoş ayaklarını vurarak ateşe atıldı.

Mantıku’t-Tayr, Feridettin-i Attar “Bir gece pervaneler, daracık bir yere toplanıp mumu araştırmaya koyuldular. Hepsi de deiler ki: Birisi gerek ki istediğimizi arasın, bulsun. Bize birazcık olsun haber getirsin! Bir pervane uçup gitti. Uzaktan bir köşk gördü; köşkün içinde de nur gibi bir mum vardı. Dönüp defterini açtı; anladığı kadar mumu anlatmağa çalıştı. O toplulukta ulu

Devamı